LANGUAGE
   
STUDIU ÎN ROMÂNIA

Sistemul românesc de învăţământ superior este structurat pe trei niveluri de studii universitare/postuniversitare: ciclu 1 (licenţă) care corespunde cu „bachelor degree”, ciclul 2 (masterat/specializare) şi ciclul 3 (doctorat).

 

Instituţia care administrează învăţământul universitar în România este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (www.edu.ro).

 

Ministerul Afacerilor Externe prin Divizia Relaţii Culturale, Educaţionale şi Ştiinţifice colaborează cu MECTS pentru a facilita schimburile educaţionale şi pentru a asigura cetăţenilor străini condiţiile de a studia în România.

 

CETĂŢENII STRĂINI pot studia în România:

1.   Pe cont propriu valutar la universităţile de stat sau la universităţile particulare acreditate, în limba română, cu un an pregătitor suplimentar pentru învăţarea limbii (în cazul în care candidatul nu este vorbitor de limba română), sau într-o limbă de circulaţie internaţională (în măsura în care există această posibilitate în oferta de studii a universităţii solicitate – verifică oferta de studii în limbile engleză/franceză/germană.

 

Consultă ghidul studentului străin (versiune în limba engleză)

 

2. Cu burse oferite de statul român:
 

a)     bilaterale - Programele de burse oferite de statul român în baza tratatelor bilaterale în vigoare sau a ofertelor unilaterale făcute de România altor state sunt gestionate de MECTS, prin Direcţia Generală de Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, pe baza propunerilor primite din partea autorităţilor competente din statul de origine al candidaţilor (http://www.edu.ro/index.php/articles/c784/).