LANGUAGE
   
GEOGRAFIE
 
map_of_romania5.jpg

România este situată în centrul geografic al Europei. Se învecinează cu Ucraina  (la Nord), Republica Moldova, Ucraina şi Marea Neagră  (la Est), Bulgaria  (la Sud), Serbia  (la Sud-Vest) şi Ungaria (la Vest).

 

Cu o suprafaţă de 238.391 km2 România se află pe locul 13 în Europa.

Din punct de vedere administrativ, România este organizată în 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, capitala ţării. În cadrul judeţelor, unităţile administrative de bază sunt oraşele şi comunele  (formate din mai multe sate).

 

Bucureştiul are aproape 2.100.000 locuitori, 7 oraşe depăşesc 300.000 locuitori, iar 17 depăşesc 100.000 locuitori.

 

Populaţia majoritară (aprox. 90%) este formată din români, ceilalţi 10% din alte naţionalităţi (maghiari – 6.6%, germani, ucrainieni, rromi, turci, tătari, sârbi, slovaci, bulgari etc.)

 

Relieful României se caracterizează printr-o mare diversitate şi complexitate. Din întreaga suprafaţă a ţării 31% este ocupată de munţi (cu altitudini cuprinse între 800 şi 2.543 m), 36% de dealuri şi podişuri, iar restul, de 33%, de câmpii (sub 200 m altitudine).

 

Relieful, armonios dispus, este axat pe arcul  Munţilor Carpaţi. În centrul teritoriului se află Podişul Transilvaniei, înconjurat de lanţurile muntoase ale Carpaţilor: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, cu altitudinea maximă de pe teritoriul României, în Vârful Moldoveanu (2.543 m) şi Munţii Apuseni (Occidentali).

 

Treapta intermediară de relief între munţi şi câmpii o constituie dealurile şi podişurile, situate în interiorul şi în exteriorul arcului carpatic. Dealurile Subcarpatice  (Subcarpaţii Orientali şi Subcarpaţii Meridionali, cu înălţimi de 800-900 m) fac trecerea spre câmpii. Cea mai importantă este Câmpia Română, situată în partea de sud, la Dunăre, şi care reprezintă principala zonă agricolă a ţării.