LANGUAGE
   
PROFIL ECONOMIC
Cu o populaţie de 22 milioane de locuitori, România este a doua piaţă ca mărime din Europa Centrală. Poziţia sa geografică, importanţa resurselor naturale şi o mână de lucru calificată sunt câţiva dintre factorii favorizanţi pentru mediul de afaceri.


România posedă atuuri reale, cum ar fi:
 

  • excelentă poziţie geografică la răscrucea principalelor rute comerciale între Europa de Vest şi Asia, între Europa de Sud (Marea Mediterană) şi Europa de Nord;
  • Importante facilităţi de navigaţie fluvială şi maritimă (Constanţa este cel mai mare port la Marea Neagră), în timp ce terminarea lucrărilor la Canalul Dunăre - Rhin - Main permite accesul la noi căi de navigaţie care leagă Marea Neagră de Marea Nordului;
  • forţă de muncă, de un bun nivel profesional, cu specialişti de înaltă calificare în domeniile tehnologiei, informaticii şi ingineriei;
  • multitudine de resurse naturale (petrol, gaze etc.) şi terenuri agricole vaste şi fertile;
  • Un imens potenţial turistic;
  • structură industrială diversificată;
  • legislaţie atractivă, favorabilă investiţiilor străine, bazată pe accesul liber şi nediscriminatoriu pe piaţă.


În 1990 România a început un proces de reformă economică care a însoțit integrarea în instituțiile și organizațiile internaționale - Comunitatea Economică Europeană (care a devenit UE) și NATO, dar apoi, de asemenea, Fondul Monetar Internațional ( FMI), Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului (la care România este membru fondator) sau Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

 

Anii '90 au fost marcați de criza economică, mai ales în anii de tranziție (1990-1992), când economia s-a contractat cu 27%, şi între 1997-1999 (o scădere de peste 12%). Această tendință, însoțită de o inflație cvasi-permanentă și o creștere semnificativă a șomajului, a evoluat pe fondul măsurilor destinate descentralizării, privatizării și, în special după 1997, restructurării economice accelerate.