LANGUAGE
   
MEDIUL DE AFACERI ÎN ROMÂNIA

Atingerea unei creşteri economice durabile reprezintă obiectivul principal al Guvernului României. În acest scop, susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi stimularea liberei iniţiative reprezintă elemente centrale ale activităţii Executivului.

 

Acţiunile Guvernului urmăresc consolidarea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, consolidarea liberei competiţii, eliminarea monopolurilor de stat nejustificate din punct de vedere economic, creşterea transparenţei mediului de afaceri şi a politicilor guvernamentale, respectiv a politicii monetare, precum şi liberalizarea pieţei muncii.


Facilitati pentru investitori


Una din condițiile esențiale pentru realizarea reformei în România este stimularea economiei. Acest lucru necesită o contribuție in investiții considerabile. În acest sens, eforturile statului român sunt orientate spre crearea unui cadru juridic și instituțional cât mai atractiv și stimulant.

De adăugat la acestea sunt, de asemenea, o serie de factori naturali și umani, care plasează România într-o situație deosebit de favorabilă:

  • Poziție geografică privilegiată în Europa, care permite accesul atât la piețele din Europa Centrală și de Vest, precum și la cele din Comunitatea Statelor Independente, precum și Orientul Mijlociu.
  • Varietate de resurse naturale
  • Un potential turistic important
  • Infrastructură diversificată economic, care este capabilă să-și asume sarcinile de producție, de la un număr mare de oferte.
  • O forță de muncă bine instruită, care este capabilă să utilizeze eficient tehnologiile cele mai avansate.
  • Posibilitățile numeroase de navigația fluvială și maritimă, Constanța fiind cel mai mare port la Marea Neagră, o situație care este legată de faptul că, prin Canalul Dunăre-Marea Neagră și Rin-Dunăre, este o legătură directă între Marea Nordului și Portul Constanța, luând în considerare toate avantajele economice care decurg din acestea pentru foarte multe state din Europa și în afara ei.